Consultancy

Van de DigiOffice-producten tot en met SharePoint

Implementatie als sleutel tot succes

Een team van gespecialiseerde projectleiders en technisch consultants verzorgt alle implementaties – van DigiOffice-producten tot en met SharePoint. Van kleine updates tot grote en complexe trajecten.

 

IDB Groep ziet elke ICT-implementatie als een project waarin verschillende mensen en organisaties samenwerken in de uitvoering om tot het gewenste resultaat te komen. Daarbij baseren we ons op een door de opdrachtgever opgestelde businesscase waarin de zakelijke afweging is beschreven.

 

IDB Groep voert projecten met behulp van de PRINCE2 (PRojects In Controlled Environment) methodiek uit. PRINCE2 geeft handvatten om dit op een gestructureerde manier te doen. Dat we één methodiek hanteren, wil overigens niet zeggen dat alle implementaties er hetzelfde uitzien. Het onderscheid zit in één van de belangrijkste kenmerken van PRINCE2: de methodiek per project op maat maken en aanpassen aan de omgeving, de complexiteit, het belang en de risico’s van het project. Dit maakt de projecten van IDB Groep in grote lijnen gelijk en toch stuk voor stuk uniek.

 

Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding begint voor ons in de sales-fase. IDB Groep betrekt haar projectleiders dan al in het proces. Hiermee gebruiken we in een vroeg stadium hun kennis en ervaring voor een gedegen en succesvolle projectaanpak.

 

Met de opdrachtgever stellen we vervolgens de projectorganisatie samen. Deze bestaat uit een stuurgroep, projectleiders, een projectteam en key-users. IDB Groep hecht veel waarde aan commitment en draagvlak bij de opdrachtgever. Daarom is elk onderdeel van de projectorganisatie een mix van medewerkers van zowel opdrachtgever als IDB Groep. Belangrijke kenmerken van deze medewerkers zijn: een kritische houding, inhoudelijke kennis, beschikbaarheid en inhoudelijke betrokkenheid.

 

Het projectvoorstel maken we samen. Op basis van ‘best practices’ van IDB Groep stellen we fasering, urenraming en doorlooptijd van het project vast. Daarmee wordt ook de impact op de organisatie duidelijk.

 

Uitvoering

Samen streven we naar succes – van start tot afronding. Voordat gestart kan worden met de basisinstallatie van DigiOffice, bekijken we aan de hand van een checklist of de technische omgeving van de opdrachtgever voldoet. Eventuele noodzakelijke aanpassingen kan IDB4ict – onze IT-divisie – onderzoeken en offreren.

 

Zodra de technische omgeving in orde is, voeren we de basisinstallatie van DigiOffice uit. In deze basisinstallatie zijn de ‘best practices’ van IDB Groep verwerkt. Voordat de klant-specifieke inrichting kan starten, wordt het projectteam eerst opgeleid in het gebruik van DigiOffice.

 

Met deze kennis behandelt het projectteam in werkgroepen specifieke onderwerpen zoals beveiliging, inrichting en werkstromen (workflow). Hiermee zorgen we er samen voor dat DigiOffice goed aansluit bij de wensen en processen van de organisatie. Door medewerkers van de opdrachtgever nauw te betrekken bij de inrichting van DigiOffice creëren we een soepele overdracht naar de rest van de organisatie.

 

Oplevering en verder

De ingebruikname van DigiOffice begint met een pilot, vaak op een bepaalde afdeling. Daarna volgt een verdere gefaseerde uitrol binnen de organisatie. Ook de overdracht voor het beheer en de servicedesk wordt geformaliseerd. IDB Groep kan hierbij ondersteunen met consultancy, trainingen en werkplekbegeleiding. Na oplevering van de implementatie is er ruimte om eventuele vervolgprojecten voor het uitvoeren van aanvullende wensen te starten.

 

Home

Extranet

IDB Groep

 

 

IDB Groep

Vijzelmolenlaan 2

3447 GX Woerden

Nederland

 

T: +31 348 465500

W: www.idbgroep.nl

E: info@idbgroep.nl

 

Copyright © IDB Groep

Disclaimer | Privacy en Cookie statement